Tilbage
Ugeprogram

Programmet har lidt karakter af terapi, men kun så lidt, at man ikke bliver overvældet af følelser. Det har også lidt karakter af kursus. Men imellem aktiviteterne er der pauser, hvor vi bare holder ferie og hygger os sammen. Vi ses.

Kærlig hilsen Tommy Falkeøje.


Lørdag
Man ankommer, når man har lyst - og der er mad og drikke (især hvis man hjælper til).

Indkvartering, eventuel betaling, leje af sovegrej mm.

Sidst på dagen er der rundtur i lejren med informationer om alt det praktiske.


Søndag
Morgen dans og bevægelse

Tangoer: Marina (2:75), Diabolo (3:39), Notturno (3:41), Terrasse Am Meer (3:11)

Vi skal blødgøre overspændte muskler og aktivere underspændte muskler mellem underliv og bryst samt mellem bryst og hoved. Der er både stående, siddende og liggende øvelser. Målet er, at alle muskler får den naturlige spændstighed. Så vil underliv, bryst og hoved svinge som en violinstreng, vugge frem og tilbage, bølge som et siv i vinden. Det når vi nok ikke den første dag. Men mere og mere i løbet af ugen.

Formiddag foredrag
De tidligste skrifter fra 1700 før 0 om lovgivning, hvor kvinder var ligestillet med mænd. Hvorfor var der krige om at få et territorum i årene 1200-800 før 0? Hvad var Romerrigets vision om at skabe en verden med lov og orden? Hvorfor blev Pavekirken så rig, at man kunne bygge tusindvis af klostre og kirker? Hvorfor var der krig mellem adel og bønder i årene 1200-1700? - og hvem vandt krigen?. Hvad skete der med folks bevidsthed i sidste halvdel af 1700-tallet, så de startede revolution mod adelen? - og hvorfor udviklede det sig til en kontra-revolution? Hvorfor og hvordan blev kvinderne undertrykt i 1800-tallet. Hvordan er kvindeundertrykkelsen i dag?

Eftermiddag gruppearbejde
Man sidder i en cirkel. Og så snakker én ad gangen. Han eller hun fortæller - og tager sig god tid. Man må gerne holde pauser og mærke efter eller tænke sig om; og så må andre ikke tage ordet. Andre må godt komme med følelsesudbrud. Når fortælleren er færdig med at snakke, holder vedkommende en tænkepause for at mærke efter, om man har sagt alt det, man ville. Og så kan det være, at man lige vil tilføje noget. Hvis man er færdig, siger man: "Jeg er færdig". Og så kan en anden fortælle. Man skal fortælle om de tankemæssige følelser og de følelsesmæssige tanker, som har domineret det sidste års tid, og som er reaktioner på det, der er sket i samfundet og verden. Man behøver ikke sige noget, men kan godt nøjes med at lytte til andre.

I kongens og kejserens hof var der en nar, som kunne afbryde, når nogen var for høflige og pæne og bare ville spille kloge. Så provokerede naren dem til at tale ud fra et kropsligt JEG. Hos os har vi ikke en nar, men Tommy har ret til at spille rollen som en engel, der afbryder, hvis man kun snakker intellektuelt.


Mandag
Morgen dans og bevægelse

Percussion (4:50), Klaver, guitar mm. (4:08), Blid folkemusik (4:03)

Vi indtager nogle ekstreme stillinger. Når de føles anstrengende, og man får lyst til at gå ud af stillingen, forbliver man lidt i stillingen og lader følelserne komme ud som skrig, vrede, fortvivlelse, kampråb. Man må ikke blive så lang tid i stillingen, at kroppen på en måde tilpasser sig. Det er følelsesudbruddene, der er vigtigt. Til sidst lægger man sig ned og slapper helt af. Her skal tanker og følelser komme frit – men også forsvinde frit. Man skal til sidst lægge mærke til, hvilke nye tanker og følelser, der dukker op.

Formiddag foredrag
Europæerne har historisk gennemlevet 3 bevidsthedsspaltninger. Første bevidsthedsspaltning (1400-tallet) mellem hoved og underliv – mellem fornuft og ondskab. Det medførte slaveri, brænde hekse, bondekrige. Kirken begyndte at forestille sig Skærsilden. Anden spaltning (1800-tallet) mellem højre og venstre kropsside – mellem individ og samfund. Det medførte kapitalisme, imperialisme, anarkisme, marxisme. Kirken begyndte forestille sig liv efter døden. Tredje spaltning (1980-90’erne) mellem hjerne og krop. Det medførte globalisering, finansspekulation, udryddelses kriser, sociale medier.

I den normale europæiske børneopdragelse gennemlever man de samme 3 bevidsthedsspaltninger. Første spaltning (1-2 år) mellem hoved og underliv. Det medfører den europæiske civilisation, forståelse, fornuft. Anden spaltning (3-4 år) mellem højre og venstre kropsside. Det giver dannelse af individualisme. Tredje spaltning (10-14 år) mellem hjerne og krop. Det giver JEG-tab, skærm-liv, zappe-videre. Til slut orienteres om psykologien i Vest-Europa og psykologien i Moskva i Rusland. Det er 2 metoder, der trækker i stik modsatte retninger.

Eftermiddag gruppearbejde
I dag skal vi prøve "Forum", sådan som det foregår i de revolutionære kredse i og omkring Berlin. Det startede i sin tid med gruppen AAO, hvor man lavede politiske gadeaktioner. Dengang hed det Selbstdarstellung eller oversat selvfremstilling. Alle sad i en cirkel og én gik ind i midten, kom i ekstace og udlevede alle sine indstængte og fortrængte følelser - for på den måde at slippe dem. Og så skulle man efterfølgende hjælpes til at skabe et JEG, der var sammenhængende. Der var kun få, der magtede det. Så man har ændret metoden. Man sidder stadig i en cirkel. Og én går ind i midten. Vedkommende kan gå rundt, stå stille, lægge sig ned mm. Og han eller hun kan lade som om, at vedkommende er helt alene og bare snakker løst. Eller forestille sig, at man snakker til sin afdøde far - eller til hele menneskeheden - eller til sig selv - eller til dem i cirklen. Idéen er, at det skal være ens indestængte følelser, som kommer frem på overfladen. Andre må ikke sige eller gøre noget undervejs. Når centrumspersonen har "afleveret" sine følelser, må andre godt sige noget. Man må ikke komme med gode råd. Men man må gerne kort fortælle, hvis man har haft samme følelser - og hvad de gjorde ved én.

En variation er, at der er en terapeut, som også rejser sig og indgår i en dialog med centrumspersonen - for at hjælpe ham eller hende med at komme i kontakt med følelserne. Det vil Tommy gøre, hvis der er behov for det.


Tirsdag
Morgen dans og bevægelse

Afrika percussion (14:10)

Vi skal prøve rebirthing. Oprindelig handlede det om at ligge i et varmt badekar og forestille sig, at man var foster. Og når man så steg op, skulle man forestille sig at blive genfødt. Men nu er det blevet til en særlig måde at trække vejret på. Nemlig sådan som et nyfødt barn gør det. Her skal vejrtrækningen være større, end den måde som man som undertrykt europæer plejer at gøre det. Men man må ikke spænde i musklerne. På indåndingen føles det, som om vejret strømmer ind af sig selv. Og på udåndingen siger luften passivt ud. Der er ingen pause mellem indånding og udånding – og heller ikke mellem udånding og indånding. Når nogle følelser dukker op, slipper man opmærksomheden på vejrtrækningen og lader følelserne komme frit.

Formiddag foredrag
Efter revolutionen som startede i Frankrig i 1789 var der en lang periode med revolutionære teoretikere. Hvad var forskellen mellem anarkismen (Proudhon) og kommunismen (Marx) i 1840'erne? Revolutionen døde omkring år 1850 - og kapitalisterne satte sig på magten. Hvordan udviklede anarkismen sig, da Proudhon gled i baggrunden, og Bakunin tog over i 1860'erne? Hvordan udviklede kommunismen/socialismen sig efter Marx's død, og Engels tog over i 1880'erne? Anarkisterne fokuserede på den første bevidsthedsspaltning mellem hoved og krop. Marxisterne (kommunisterne/socialisterne) fokuserede på den anden bevidsthedsspaltning mellem højre og venstre kropsside. Den revolutionære bevægelse splittedes, sådan at anarkismen blev fremherskende i Syd-Europa, og marxismen blev fremherskende i Nord-Europa. Resultatet blev, at fascismen opstod i Syd-Europa med borgerkrig i Spanien i 1936 og noget tilsvarende i Italien i 1940'erne. Og i Nord-Europa opstod den socialdemokratiske stat, hvor arbejderklassen ikke blot er arbejdskraft for kapitalisterne, men at staten sørger for, at arbejdernes børn kommer i skole, at der er sygesikring med gratis hospitaler og økonomisk hjælp til de fattigste. Der kom også en grundlov, hvormed arbejderne gerne må mødes, og hvor de har ret til sige offentligt, hvad de mener.

Eftermiddag gruppearbejde
Så går vi i gang med "Den Nye Bevidsthed", sådan som den foregår i USA i revolutionære kredse. Det handler om 8 forskellige sociale og bevidsthedsmæssige mønstre og de tilhørende tanker og følelser, som tilsammen giver 8 forskellige sociale evner og kommunikationsmønstre. De er alle sammen medfødte evner. Og man lærer dem at kende ved ikke at opføre sig "normalt", men bare turde være spontan og 100 % ærlig overfor sig selv og andre. Der bliver nogle gruppeøvelser, hvor man skal prøve det nye. Man skal udtrykke sine følelser frit uden at skulle forklare og begrunde dem - og tilsvarende kunne have andres intense og ekstreme følelser og særheder tæt på uden at behøve at snakke om dem. Man skal snakke ud fra sit dyriske jeg og kropslige vilje. Og man skal kunne koordinere sit ego med andre, sådan at man ikke behøver nogle fælles beslutninger. Man skal være seksuel - og ikke kun en gang imellem have sex. Man skal turde markere sit ego - også i modsætning til gruppen. Men man skal også kunne tænke som et "vi".

Aften foredrag
I 1950'erne ville både anarkister og marxister hæve sig selv op over naturen. Kapitalisterne havde kun hævet sig halvvejs over det dyriske. Og derfor fungerede samfundet dårligt. Der var derfor brug for en ny revolution, hvor man helt skulle fjerne sig fra det naturlige - og skabe en menneskestyret verden. Men så kom klimakrisen. Og i 2000'erne skiftede mange anarkister til socialøkologi - og mange marxister til øko-socialisme. Men de har stadig fokus på hver deres bevidsthedsspaltning. Begge anser kapitalismen som fjende, men de anser også hinanden som fjender. Foredraget slutter med en fantasi om, hvorden en bydel vil komme til at se ud, hvis man følger den anarkistiske tankegang - og hvordan den vil se ud, hvis man følger den marxistisk tankegang.


Onsdag
Morgen dans og bevægelse

Jeg er sigøjner (3:02), Altid vil jeg mindes (2:43), Der er noget galt i Danmark (2:07), Halleluja (4:25), Hjem (2:54)

Vi deler os op i grupper. I hver gruppe skifter man til at sætte sig på en stol. De andre i gruppen skal så stå foran vedkommende og snakke højt om, hvad personen på stolen udtrykker med sin kropsholdning og sit ansigtsudtryk.

Formiddag foredrag
I naturen er det sådan, at når der kommer flere græssende dyr, kommer der flere rovdyr. Og når antallet af græssende dyr falder, falder antallet af rovdyr også. Tilsvarende gælder, at når der kommer mere græs, kommmer der også flere græssende dyr. Og når arealer med græs indskrænkes, falder antallet af græssende dyr. Nede i jorden er der noget tilsvarende. Når antallet af insekter og bakterier øges, øges mængden af græsser og andre planter. Og når antallet af insekter og bakterier falder, kommer der mindre græs og andre planter. Der er et tilsvarende forhold mellem bakterier og virus og svampe. I Danmark er man i gang med at udrydde virus, svampe og bakterier i jorden, fordi man presser jorden sammen med tunge maskiner, så der ikke kommer ilt ned til de levende organismer. Der er stadig lidt liv i overfladen. Men ellers er den danske jord død. Bakterier udskiller syre, som opløser sand og ler, så der opstår en væske fuld af grundstoffer, som planternes rødder opsuger. Men når der er færre bakterier, kommer der mindre syre og dermed mindre næringsvæske til planterne. Resultatet er, at planterne får for lidt af de nødvendige grundstoffer, så de ikke udvikler sukkerstoffer, olier og vitaminer. Og vi mennesker får derfor sukkersyge, astma, allergier og en lang række andre fysiske sygdomme, men bliver også psykisk syge, fordi vi ikke får de stoffer, vi har brug for.

Vi går en tur over til vores grønsagsmark og får at vide, hvordan vi gennem flere år har været og er i gang med at genopbygge en naturlig jord fuld af liv.

Eftermiddag gruppearbejde
Denne dag starter vi TV GRO. Der er en hjemmeside, som man kommer til enten som www.tv-gro.dk eller www.gro-tv.dk.
Siden kommer først til at fungere rigtigt efter sommerferien.

Målet er en ugentlig alternativ TV-avis på ½ time, hvor man ser en række videoer, som automatisk følger efter hinanden. Det er vores mål, at store dele af befolkningen vil se med, fordi vi bringer interessante nyheder og dokumentarer om, hvad der sker på græsrodsniveau. I starten kommer der kun en ny udgave hver måned, men målet er hver uge.

Vi har anskaffet 4 sæt optageudstyr - hver bestående af 2 videokameraer, 2 stativer, en retningsbestemt mikrofon samt 2 trådløse mikrofoner.
Kamera 1 har ekstern mikrofontilslutning. Den retningsbestemte mikrofon trækker lyden fra en bestemt retning (man kan vælge en vinkel på enten 90 eller 120 grader. De 2 trådløse mikrofoner sættes på tøjet af 2 personer (man kan selvfølgelig godt nøjes med én person).

Kamera 2 bruges til at optage baggrundsstøj - men bruges også til at filme andre synsvinkler, eller til at filme omgivelser. Man bør altid bruge 2 kameraer. Når man redigerer på computeren klipper man mellem dem - og her kan man også zoom ind.

Der dannes 4 film hold, som hver skal lave 3-4 interviews af en eller to personer i egen gruppe. Først er der grundig instruktion i at bruge kameraerne. Og der er også nogle gode råd om optageteknik. Man prøver sig frem og laver flere prøve optagelser, inden man laver de endelige optagelser.

Interviewene skal handle om vore følelser, ængstelser, forhåbninger, visioner, mod og tanker om, hvordan vi kan organisere os og samarbejde for at redde os ud af kriserne om global opvarmning, biodiversitet, overførsel af råvarer og fødevare fra de fattige lande, psykisk og fysik afmagt, kødproduktion mm. - men også forslag og idéer til, hvordan vi kan få resten af befolkningen med os.

Om aftenen efter kl. 22:30, når det er blevet mørket, vil vi vise lidt video fra hver af de 4 hold.

Der bliver også en powerpoint gennemgang af teorien bag Den Nye Bevidsthed.


Når videoerne er redigeret, bliver der 12-16 film på 3-5 minutter. Og de skal så ud på de sociale medier til efteråret 2021, sådan at der kommer en ny video ud hver uge.

Efter sommerferien er der mulighed for at låne et sæt optageudstyr. Vi håber, at nogle vil samarbejde om at besøge forskellige folkelige græsrodsprojekter og lave interviews, sådan at disse film også kan komme ud på de sociale medier.


Torsdag
Morgen dans og bevægelse

Meditation fløjte/tromme (13:15)

Vi skal prøve at bevæge os på samme måde, som hvis man får en total orgasme. Den indledende øvelse går ud på, at man foretager 3 bevægelser samtidig på indåndingen.
1) Skulderen roterer baglæns, så brystvorterne hæver sig.
2) Det nederste af halebenet svinger bagud.
3) Bækkenbundsmusklen spænder op og løfter sig.
På udåndingen foregår 3 modsatte bevægelser. Først udføres det langsomt i takt med vejrtrækningen. Til sidst gennemføres hele bevægelsen et par gange hvert sekund.

Formiddag foredrag
Den indiske bevidsthed handler om "Yogavejen", som er en udvikling gennem de 4 grundlæggende kasters bevidstheder – og yderligere 3 kaster indenfor munkevæsnet. Teoretisk kan man gennemføre hele vejen i løbet af ét liv, men man kan også bruge et helt liv eller flere til hvert trin. I første trin udfører man "hatha yoga" med fokus på afslapning og bevidsthed. Vestlig hatha yoga er anderledes med fokus på opspænding og overgivelse. I andet trin udfører man "meditation" med fokus på at mærke sig selv. Vestlig meditation er anderledes med fokus på komme ud af tankerne. De følgende trin handler om karma og spiritualitet mm. Hvad kan vi lære af indisk bevidsthed i dag?

Eftermiddag gruppearbejde
Man kan kommunikere i runder, hvor hver runde er en proces, hvor man skifter mellem 8 forskellige bevidsthedsmønstre. I dag går øvelsen ud på at skifte mellem 6 af dem. Vi kommer igennem det meste af det, som vi har udført de foregående dage. Og fokus er på, at man snakker ud fra sit kropslige JEG, sådan at der er 100 % overensstemmelse mellem det, som man siger, og det, som man bagefter ikke kan lade være med at gøre.


Fredag
Morgen dans og bevægelse

By the River (3:48), That'll Be the Day (2:18), Travelin' Band (2:07), Goodbye (3:55), I'll Tell Me Ma (2:22)

Vi skal prøve at gå på forskellige måder. Vi starter med den europæiske mandemåde og den europæiske kvindemåde. Så går vi som en arabisk mand og en arabisk kvinde. Dernæst går vi som en republikansk mand og en republikansk kvinde. Til sidst går vi som en afrikaner - og det foregår sådan: Underlivet svinger frem. Det ene ben svinger passivt med. Det sættes i jorden med bøjet knæ, og tæerne griber i græsset. Bryst og hoved svinger passivt med, så de danner en bølgebevægelse, mens underlivet svinger tilbage. Hoften svinger til den anden side. Så svinger underlivet frem igen, og det andet ben svinger så med osv.

Formiddag foredrag
Seksualitetens mangfoldighed. Udløsning, skedeorgasme, sprøjteorgasme, delorgasmer, kosmisk orgasme, dalorgasme, totalorgasme. 4 mande-energier. 4 kvinde-energier. Tantra. Opladning og afladning. Sex og erotik. Polaritet. Sadisme og masochisme. Nydelse, ydmygelse og smerte. Dominans og underkastelse. Tre-kanter. Polyamory. Hetero og homo. Mange køn. Når kvinden har ægløsning og menstruation påvirker det hende psykisk og socialt. Manden har hver 1½ time cirka 10 minutters pres i nosserne med sædproduktion. Det starter lige pludselig og slutter lige så pludselig. Det påvirker ham psykisk og social. I USA er der virksomheden, hvor manden i disse 10 minutter sidder og kigger porno og onanerer. I nogle kulturer får manden lov til at opføre sig frit i disse 10 minutter overfor kæreste og elskerinder. I Europa skal manden fortrænge (sublimere) følelserne i disse 10 minutter, hvorved han dels får en indespærret aggression og dels bliver uspændende. Er mænd nogle svin? Og hvad kommer der ud af MeToo?

Eftermiddag gruppearbejde
Her den sidste dag tager vi nogle runder med "encounter" snakken, som den foregik i 60'erne. Her antager vi, at vi har forvandlet vore tanker og følelser - og altså er parate til samfundsmæssige og politiske handlinger. Problemet er bare, at vi under opvæksten har været udsat for en massiv undertrykkelse og ensretning, så vores bevidsthed har været splittet op i modstridende dele. Nu er vi dog begyndt at få sammenhæng i bevidstheden, men måske er der stadig nogle ubevidste modsætninger og fortrængninger, hvor vi snyder os selv. Derfor sidder vi nu i en gruppe, hvor én ad gangen snakker. Vedkommende fortæller, hvad han eller hun vil med sit liv - og hvordan vedkommende vil bidrage til at ændre den samfundsmæssige virkelighed. Andre må godt bryde ind og sige noget. Man kan rose, hvis man synes, at centrumspersonen har erkendt noget, som virker konstruktivt og realistisk. Eller man kan kritisere, hvis det virker uoverskueligt eller modsætningsfuldt. Formålet med snakken er primært, at centrumspersonen bliver klar over, hvad han eller hun magter - og sekundært, at vedkommende oplever, hvad de andre i gruppen kan støtte op om og hjælpe med til.


Lørdag
Oprydning og afrejse.


Det handler ikke om bare at lave en grøn omstilling af naturen derude. Det handler om at erkende, at vi er en del af naturen, og at mennesker - ligesom dyr og panter - indgår i den økologiske balance. Udfordringer er, at vi ikke bare skal udnytte dyr og planter, men også forstå og yde vores bidrag til alle levende væsner.