Tilbage

Vedtægter for foreningen Folk og Natur

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Folk og Natur, og dens hjemsted er København.

§2. Formål
Stk.1. Foreningens formål er at facilitere Gro Sommerlejr.

Stk.2. Med foredrag, debatter, workshops, øvelser, kultur tiltag mm skal foreningen fremme en udvikling, hvor man genskaber sammenhæng mellem by og land, mennesker og natur, oprindelig naturligt fællesskab og naturlig krop og bevidsthed, sund livsstil, naturlig brug af jorden og harmoni mellem alt levende, global solidaritet og samarbejde. Foreningen stræber efter social sammenhæng i forhold til integration, inklusion og forskellige samfundsgrupper og familier.

Stk.3. Medlemmer udfører alle de opgaver, som deltagere og aktivister skal gøre for at få arrangementerne til at fungere. Det er transport i køretøj til og fra arrangementerne for deltagere, gæster, materiel, mad og lignende. Opstilling af telte, domes, skur, vandforsyning og lignende. Deltagelse i havearbejde, høst af grønsager og frugt. Deltagelse i madlavning, opvask, oprydning, rengøring mm. Deltagelse i bagning, brygning af kaffe og te, passe bar mm. Gravning af huller til multtoiletter og flytning af mult lokum. Deltagelse i affaldssortering. Nedtagning og opbevaring af materiel mm. Bygning, vedligeholdelse og reparation af huse og lignende. Deltagelse i leg.

§3. Medlemmer
Alle der kan gå ind for foreningen formål kan blive medlemmer af foreningen.

§4. Ledelse
Stk.1. Alle medlemmer indkaldes til en årlig generalforsamling, hvor regnskabet skal godkendes, og hvor der skal vælges en bestyrelse, der er ansvarlig for foreningen.

Stk.2. Det praktiske arbejde forestås af en arrangørgruppe, som alle medlemmer kan deltage i, hvis de har lyst, og hvis de kan gå ind for formålet.

Stk.3. Beslutninger opnås primært ved koordination og kun ved afstemning med almindeligt flertal, hvis det er nødvendigt.

§5. Vedtægtsændringer
Der kan foretages vedtægtsændringer, når alle i arrangørgruppen er indkaldt med mindst en måneds varsel.

§6. Ophør af foreningen
Foreningen kan nedlægges, når alle medlemmer er indkaldt med mindst en måneds varsel. Ved ophør overgår foreningens formue til en anden tilsvarende forening, fond eller lignende.