Tilbage
Den europæiske bevidsthed

Tommy fortæller om spaltninger af bevidstheden, og hvordan vi på sommerlejren forsøger at skabe en samlet og fri bevidsthed.