Forside     

Den Nye Bevidsthed
Uge 30 fra lørdag til lørdag 24-31. juli 2021

Priser: 1085 kr. for voksne, 805 kr. for unge under 25 år samt for studerende. 


Vi inviterer alle interesserede til en uges udveksling af erfaringer og visioner, drømme og forhåbninger, planer og aftaler - om hvordan vi i de kommende par år kan forstærke vores revolutionære arbejde om at redde kloden, hinanden og os selv.

Der bliver også skovvandringer, plukke bær i frugtplantagen, spille volleybold med nye sjove regler, lejrbål med sang, musik og dans mm.

Men må gerne medbringe eget telt, men vi har sovetelte, hvor man kan få en kabine (1-3 personer). Alle deltager på skift i madhold. Maden er vegansk og økologisk. Lejren er alkoholfri og røgfri - på nær røgen fra lejrbålet.

I løbet af ugen vil vi gennemføre nogle snakke runder på 4 forskellige måder - sådan som det er sket og sker i revolutionære kredse før og nu i Europa og USA.

Cirkelsnak
Én snakker ad gangen. Han eller hun fortæller - og tager sig god tid. Man må gerne holde pauser og mærke efter eller tænke sig om; og så må andre ikke tage ordet. Andre må godt komme med følelsesudbrud. Når fortælleren er færdig med at snakke, holder vedkommende en tænkepause for at mærke efter, om man har sagt alt det, man ville. Og så kan det være, at man lige vil tilføje noget. Hvis man er færdig, siger man: "Jeg er færdig". Og så kan en anden fortælle. Man skal fortælle om de tankemæssige følelser og de følelsesmæssige tanker, som har domineret det sidste års tid, og som er reaktioner på det, der er sket i samfundet og verden. Man behøver ikke sige noget, men kan godt nøjes med at lytte til andre.

Forum
Vi skal også prøve det, som der foregår i de revolutionære kredse i og omkring Berlin. Det startede i sin tid med gruppen AAO, hvor man lavede politiske gadeaktioner. Dengang hed det Selbstdarstellung eller oversat selvfremstilling. Alle sad i en cirkel og én gik ind i midten, kom i ekstace og udlevede alle sine indstængte og fortrængte følelser - for på den måde at slippe dem. Og så skulle man efterfølgende hjælpes til at skabe et JEG, der var sammenhængende. Der var kun få, der magtede det. Så man har ændret metoden. Man sidder stadig i en cirkel. Og én går ind i midten. Vedkommende kan gå rundt, stå stille, lægge sig ned mm. Og han eller hun kan lade som om, at vedkommende er helt alene og bare snakker løst. Eller forestille sig, at man snakker til sin afdøde far - eller til hele menneskeheden - eller til sig selv - eller til dem i cirklen. Idéen er, at det skal være ens indestængte følelser, som kommer frem på overfladen. Andre må ikke sige eller gøre noget undervejs. Når centrumspersonen har "afleveret" sine følelser, må andre godt sige noget. Man må ikke komme med gode råd. Men man må gerne kort fortælle, hvis man har haft samme følelser - og hvad de gjorde ved én.

Den nye bevidsthed
Så går vi i gang med en gruppesnak, sådan som den foregår i USA i revolutionære kredse. Det handler om 8 forskellige sociale og bevidsthedsmæssige mønstre og de tilhørende tanker og følelser, som tilsammen giver 8 forskellige sociale evner og kommunikationsmønstre. De er alle sammen medfødte evner. Og man lærer dem at kende ved ikke at opføre sig "normalt", men bare turde være spontan og 100 % ærlig overfor sig selv og andre. Der bliver nogle gruppeøvelser, hvor man skal prøve det nye. Man skal udtrykke sine følelser frit uden at skulle forklare og begrunde dem - og tilsvarende kunne have andres intense og ekstreme følelser og særheder tæt på uden at behøve at snakke om dem. Man skal snakke ud fra sit dyriske jeg og kropslige vilje. Og man skal kunne koordinere sit ego med andre, sådan at man ikke behøver nogle fælles beslutninger. Man skal være seksuel - og ikke kun en gang imellem have sex. Man skal turde markere sit ego - også i modsætning til gruppen. Men man skal også kunne tænke som et "vi".

Encounter snak
Til sidst på ugen tager vi nogle runder med "encounter" snakken, som den foregik i 60'erne. Her antager vi, at vi har forvandlet vore tanker og følelser - og altså er parate til samfundsmæssige og politiske handlinger. Problemet er bare, at vi under opvæksten har været udsat for en massiv undertrykkelse og ensretning, så vores bevidsthed har været splittet op i modstridende dele. Nu er vi dog begyndt at få sammenhæng i bevidstheden, men måske er der stadig nogle ubevidste modsætninger og fortrængninger, hvor vi snyder os selv. Derfor sidder vi nu i en gruppe, hvor én ad gangen snakker. Vedkommende fortæller, hvad han eller hun vil med sit liv - og hvordan vedkommende vil bidrage til at ændre den samfundsmæssige virkelighed. Andre må godt bryde ind og sige noget. Man kan rose, hvis man synes, at centrumspersonen har erkendt noget, som virker konstruktivt og realistisk. Eller man kan kritisere, hvis det virker uoverskueligt eller modsætningsfuldt. Formålet med snakken er primært, at centrumspersonen bliver klar over, hvad han eller hun magter - og sekundært, at vedkommende oplever, hvad de andre i gruppen kan støtte op om og hjælpe med til.


Tommy Falkeøje vil instruere i det - og vil også holde nogle små foredrag og diskussionsoplæg om revolutionær bevidsthed.

 

Jeg har studeret sociale videnskaber og deltaget i næsten alle græsrodsbevægelser i 70'erne. Jeg har deltaget i al slags terapi (både som klient og terapeut) og har i 90'erne lavet kurser i tantra og forvandling af underbevidstheden. Jeg har været økologisk landmand og været med til at starte den første øko-landsby i Danmark. Jeg har i de seneste 20 år studeret andre kultures bevidstheder. Men jeg har især studeret de grupper i USA og Europa, som har arbejdet med at forvandle deres bevidsthed, så de fungerer mere kollektivt og handlekraftigt.